כללי

ברוכים הבאים לאתר https://sunflowergarden.co.il/ (להלן: “האתר“) אשר בבעלות TOPZER פרחים (להלן: “מפעילת האתר” או “החברה“) בכתובת שלמה המלך 16 – ראש העין. האתר הינו פלטפורמה למכירת זרי פרחים.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור תהיה כפופה לתקנון המעודכן. בכל שאלה ניתן לפנות למפעילת האתר במייל liran.richback@gmail.com או באמצעות פניה באתר.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר והגלישה ו/או רכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. גלישה באתר מהווה את אישור “המשתמש” ו/או “הלקוח” ו/או “הרוכש  כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה בהקשר זה כנגד מפעילת האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

מפעילת האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

  1. רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. 

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות“). על מנת לברר האם מען מסוים מצוי באזור השירות, ניתן לברר זאת על ידי שליחת מייל לכתובת liran.richback@gmail.com

יובהר כי על אף האמור לעיל מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

קבלת משלוח של מוצרים מאת החברה דורשת נוכחות של הרוכש במען שנמסר בעת קבלת המשלוח וזיהויו באמצעות תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה בלבד.

הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

סיום הרכישה בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי השירות המוצע באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות התקנון.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר מקוון הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.

  1. המוצרים

בתקנון זה הביטוי “מוצרים” פירושו כל מוצר הנמכר באתר – לרבות פרחים מכל הסוגים והגדלים, באריזתם ודרך שיווקם המקורית בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן הנמכרים בחנות מפעילת האתר.

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות ותמונות אשר יוצגו באתר (להלן:  “רשימת המוצרים“).

מפעילת האתר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מרשימת המוצרים.

אופן הצגת המוצרים יקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעילת האתר בשום צורה.

מחירי המוצרים באתר כוללים את רכיב מס ערך מוסף (מע”מ) ומפעילת האתר שומרת על זכותה לשנותם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה. המחיר הקובע עבור הלקוח הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה בפועל.

החברה שומרת על זכותה הבלעדית להציע לקהל לקוחותיה מבצעים וקופונים. המבצעים והקופונים יהיו תקפים אך ורק בהתאם לתאריכים ולתנאים המצויים באתר.

הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על ידי היצרן ועל אחריותו בלבד, כך גם בכל הנוגע לטיב המוצר ואיכותו. החברה הינה ספק בלבד ואין לה כל קשר להליך הייצור והפקת המוצרים.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

  1. דמי משלוח

החברה גובה דמי משלוח עבור משלוח המוצרים, ומעניקה ללקוחותיה שירות של משלוח עד נקודת איסוף קרובה.

יצוין כי מדיניות זו של החברה עשויה להשתנות בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל עת, וכי על אחריותו של הלקוח לוודא כי מדיניות משלוחים זו עודנה תקפה בעת ביצוע רכישה באתר.

  • אספקה

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה בכפוף לאמור בתקנון זה. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

ההזמנה תסופק בין חמישה (5) לעשרים ואחד (21) ימי עסקים, מיום אישור התשלום על ידי חברת האשראי ו/או קבלת תשלום בפועל באמצעי אחר. עם זאת ובכפוף לעומסים ומצבים שונים המשפיעים על המשק בכללותו יתכנו חריגות מזמני האספקה לעיל והדבר לא יהווה עילה לכל טענה באשר היא כנגד החברה.

החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם נמצאים במלאי ובין אם לאו. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה וזאת בכפוף לזיכוי הלקוח על החלק היחסי מההזמנה שלא סופק.

במקרה והלקוח או בגיר אחר מטעמו לא יהיה נוכח במועד אספקת המוצרים, יוחזרו המוצרים לחברה ויתואם מועד חדש לאספקת המוצרים שהינו שוב עד 10 ימים מיום התיאום המחודש. כפי שצוין לעיל במקרה כגון המקרה המתואר לעיל יחויב הלקוח בדמי משלוח מלאים בהתאם לתעריף החברה המוצג בתקנון זה.

בעת אספקה של המוצר באמצעות איסוף עצמי על הלקוח להזדהות באמצעות תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה, אם ההזמנה שולמה באשראי המוצרים ימסרו לבעל הכרטיס בלבד ובכל מקרה ימסרו המוצרים לבגיר מעל גיל 18 בלבד!

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

מדיניות ביטולים והחזרות

ביטול עסקה או החלפת מוצר יוכלו להתבצע מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר. החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול, בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

הזכות לביטול עסקה או החלפת מוצר תחול רק במידה והמוצרים נמצאים באריזתם המקורית, אינם נפתחו ולא נעשה בהם כל שימוש, אלא אם מפעילת האתר נתנה הסכמתה מראש להחלפת מוצר שנפתח. 

ביטול העסקה או החלפת המוצר יתאפשרו רק בהחזרת החשבונית המקורית.

לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד יום עסקים אחד לפני מועד האספקה המתוכנן. הביטול ו/או השינוי יעשה באמצעות יצירת קשר ישיר עם החברה בדוא”ל (בכפוף לאישור קבלת הדוא”ל)  ו/או טלפונית.

באם מדובר בהזמנה חריגה בהיקפה ו/או במוצרים המתבקשים בה, כזו המחייבת את החברה לבצע פעולות חריגות על מנת לספקה, דמי הביטול יהיו 20% ממחיר ההזמנה הכולל.

החברה תהא רשאית לבטל אספקת הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה ובכפוף לתיאום מועד חדש או החזר התשלום עבור ההזמנה.

יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

  1. דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה רשאית להעביר מידע על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור “הסר” אשר נמצא בתחתית המייל, יאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי מפעילת האתר. עם זאת, יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור “הסר” שבתחתית כל מייל.

במצב בו מבקש הנרשם במסרון SMS להסיר עצמו מקבלת מסרונים נוספים, יוכל בדומה לאמור לעיל לעשות זאת על ידי לחיצה על הקישור בתחתית ההודעה, מרגע שפעל כאמור תחדול החברה משליחת הודעות נוספות בצורה זו. עם זאת, תהיה החברה רשאית להמשיך לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני כל עוד הלקוח לא ביטל קבלת הודעות כפי שצוין בסעיף הקודם.

  1. אחריות

החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא“) שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.

הלקוח מתבקש להשתמש במוצרים אך ורק לשם מטרתם. אין להשתמש במוצרים במידה וידועה אלרגיה לאחד או יותר ממרכיבי המוצר. על הלקוח לקרוא את הרכיבים היטב לפני השימוש במוצר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח עקב שימוש במוצר, לרבות עקב תופעות לוואי ו/או אלרגיות.

האחריות הבלעדית למוצרים, טיבם, איכותם וכל מידע ודבר אחר הקשור במוצרים עצמם הינו באחריותו המלאה של היצרן.

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה לרבות פגמים במוצרים, בשירותים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

  1. קניין רוחני

האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

כל אזכור באתר וברשימת המוצרים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מאת החברה.

  1. הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

  1. אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!